لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

کار نیک گم نمى شود

داستان های عرفانی بازدید 1231

کار نیک گم نمى شود

کار نیک گم نمى شود

عباس ، رئیس شهربانى ماءمون گفت : روزى نزد خلیفه رفتم ، مردى را دیدم که به زنجیرهاى گران بسته و در پیش او است . ماءمون گفت : عباس این مرد را ببر، کاملا مواظب او باش ، مبادا از دست تو فرار نماید، هر چه مى توانى در نگهدارى او دقت کن . […] پیشنهادمیکنم ازلینک های زیردیدن فرمایید:چرا ابن سیرین بوی عطر میداد؟بهشت را برایت تضمین مى کنمدعاى مستجابطاقت آتش سوزان جهنم را ندارمگناه نکردن از توبه کردن آسانتر…

منبع : www.14masoomin.com

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه