لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

متی ترانا و نراک

مهدی نامه بازدید 3250

متی ترانا و نراک

متی ترانا و نراک

«متی ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر تری»؛ یعنی، کی شود که تو ما را و ما تو را ببینیم؛ هنگامی که پرچم نصر و پیروزی در عالم برافراشته ای؟
یعنی این دیدار دو طرفه، مربوط به عصر ظهور و هنگام قیام جهانی امام مهدی (عج) است . در آن زمان ایشان پرچم پرافتخار توحید را در دست می گیرد و همگان را به آن دعوت می کند.
ظهور خورشید امامت، آرزو و خواسته همه انسان های صالح و مشتاق است و این فراق طولانی، سخت ترین مرحله در زندگی بشری است. به همین جهت عاشقان آن وجود نازنین در دعای ندبه از این فراق، ناله سر می دهند و آرزوی ظهور ایشان را دارند تا به شرف دیدار نائل آیند و از فیض حضور مستقیم ایشان بهره مند شوند. چنان که در دعای ندبه می خوانند:
آیا کسی هست که مرا یاری کندتا بسی ناله فراق و فریاد و فغان طولانی از دل برکشم؟ کسی هست که جزع و زاری کندو چون تنها باشد من هم او را در جزع و زاری اش یاری کنم؟
ای فرزند پیامبر! آیا به سوی تو راه دیداری هست که به حضورت تشرف حاصل شود؟ آیا امروز به فردایی می رسد که به دیدار جمالت محظوظ شویم؟ کی شود که بر جویبار های رحمت در آییم و سیراب شویم؟ کی شود که از چشمه آب زلال تو ما بهره مند شویم که عطش ما طولانی گشته است؟
کی شود که ما با تو صبح و شام کنیم تا چشم ما به جمالت روشن شود؟ کی شود که تو ما را و ما تو را ببینیم، هنگامی که پرچم نصر و پیروزی در عالم بر افراشته ای؟ آیا خواهی دید که ما به گرد تو حلقه زده و تو پیشوای جماعت باشی و زمین را از عدل و داد پرکنی و دشمنانت را کیفر خواری و عقاب بچشانی و سرکشان و کافران و منکران خدا را نابود گردانی و ریشه متکبران عالم و ستمکاران جهان را از بیخ برکنی و ... ؟!
پس می بینیم که این دعاها و آرزوها مربوط به زمانی است که امام (عج) ظهور می کند و مردم از نزدیک او را می بینند و ایشان نیز از پرده غیبت بیرون آمده و بین آنان قرار می گیرد و نظر رحمت خود را بر آنان می اندازد.

برگرفته از پرسمان

منبع :

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه