لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

كرامت انسان در حكمت متعاليه

مذهبی بازدید 6223

كرامت انسان در حكمت متعاليه

كرامت انسان در حكمت متعاليه

در حکمت و فلسفة الهي، انسان، صاحب کرامت است. در نگاه به مسألة کرامت انسان از زاوية حکمت الهي و به‌طور خاص، حکمت صدرايي و در راستاي تبيين مباني و اصول فلسفي و لوازم مبتني بر آن اصول، بايد گفت که کرامت، امري حقيقي و وجودي است، نه اعتباري و چون وجود، امري تشکيکي است، پس کرامت نيز امري ذومراتب و تشکيکي مي‌باشد. بر اين اساس، انسان ذاتاً داراي کرامت است؛ يعني کرامت، لازمه ی فطرت انساني و در نظام تکوين، ثابت، استوار و غير قابل تبديل است.

منبع : adyannews.com

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه