لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

با لیزر ها میتوانید صدا ها را مستقیم به گوش شنونده برسانید

کامپییوتر و فناوری بازدید 1385

با لیزر ها میتوانید صدا ها را مستقیم به گوش شنونده برسانید

با لیزر ها میتوانید صدا ها را مستقیم به گوش شنونده برسانید

 بر اساس گزارش نتایج یک تحقیق در MIT Lincoln Laboratory بر روی لیزر ها در صول و شدت موج مشخص لیزر باعث آسیب به چشم و پوست نمی شود. دانشمندان در این آزمایش توانستند صداهای خود را در نقطه محل معینی  طوری ارسال کنند که قابل شنیدن باشد ، یعنی در این روش می توانید یک راز را مستقیما به گوش شنونده برسانید.
دانشمندان در آزمایشگاه از میکروفن برای ضبط و آنالیز صدا استفاده کردن و سپس گوش خود را در نزدیکی پرتو حرکت میدهند تا صدا را بشنوند
کار براساس یک پدیده انجام میگیرد که به ان اثر فتوآکوستیک  گفته میشود ، در آن پالس های نور به هنگام جذب مواد، در این حالت بخار آب، تبدیل به صدا می شوند.
در صورت تکمیل این فناوری ، از آن می توان برای برقراری ارتباط در محیط های شلوغ ، اعلان خطر ها و حتی  دیدن تلویزیون بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران استفاده کرد.

این مطلب برای اولین بار در مجله علمی پالیک منتشر شد.

منبع :

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه