لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

چرا انتقام مرا نمى گیرى ؟

داستان های عرفانی بازدید 6760

چرا انتقام مرا نمى گیرى ؟

چرا انتقام مرا نمى گیرى ؟

شخصى گمرکچى ، یکى از شیعیان را که مى خواست به زیارت قبر على (ع ) برود، اذیت کرده و او را به شدت کتک زد. مرد شیعه که به سختى مضروب و ناراحت شده بود، گفت : به نجف مى روم و از تو به آن حضرت شکایت مى کنم . گمرگچى گفت : […] پیشنهادمیکنم ازلینک های زیردیدن فرمایید:دعاى مستجابوحشت قبرچهار نفرینى که مستجاب شدخانه بهشتىمیگم به زیارت اینها نروید

تاریخ ارسال : چهارشنبه ۱۳ خر ۹۴

منبع : http://www.14masoomin.com/?p=6456

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه