لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

چالش های خانواده در عصر غیبت

مهدی نامه بازدید 384

چالش های خانواده در عصر غیبت

چالش های خانواده در عصر غیبت

بررسی چالش هایی که امروزه گریبان گیر خانواده در عصر ظهور است توسط استاد محمد رفیعی محمدی محقق و پرژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی که در این برنامه راه کارهایی را برای غلبه بر این مشکلات ضمن تشریح این مشکلات بیان می کند

دانلود : بیانات استاد محمد رفیعی محمدی 

تاریخ ارسال : شنبه ۷ فر ۹۵

منبع : http://mouood.org/home/item/35926-چالش-های-خانواده-در-عصر-غیبت.html

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه