لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

زنبورها از الگوهای تجاری پیروی می‌کنند

دامی بازدید 6636

زنبورها از الگوهای تجاری پیروی می‌کنند

زنبورها از الگوهای تجاری پیروی می‌کنند

به نقل از ساینس‌دیلی، محققان دانشکده علوم زیستی در دانشگاه ساسکس به بررسی این نکته پرداختند که قانون تجاری «عرضه و تقاضا» در جمعیت زنبورهای کاغذی به چه نحو برقرار می‌شود. در این قانون زنبورهای یاریگر به ازای حضور در لانه به زنبورهای زادآوری کننده غالب کمک می‌کنند که زاده‌های خود را افزایش دهند.

در این مطالعه که در طول یک دوره سه ماهه در منطقه‌ای در جنوب اسپانیا به انجام رسید، گروه به بررسی و تهیه ژنوتیپ 1500 زنبور پرداخت و رفتارهای اجتماعی آن‌ها را در 43 لانه مجزا بررسی کرد.

محققان دریافتند با افزایش تعداد لانه‌ها و شرکای هم‌ لانه، زنبورهای یاریگر کمک کمتری به روسای خود( یعنی زادآوری‌کنندگان غالب) می‌رسانند. زیرا در این حالت گزینه‌های لانه‌گذاری دیگری برای آن‌ها فراهم است که می‌توانند از بین آن‌ها دست به انتخاب بزنند. زنبورهای غالب برای اینکه بهترین گزینه تجاری را در اختیار این زنبورهای یاریگر قرار دهند با هم به رقابت می‌پردازند. برای این منظور به زنبورهای یاریگر اجازه می‌دهند کم‌تر کار کنند تا در لانه آن‌ها باقی بمانند.

محققان می‌گویند این تحقیق برای اولین‌بار نشان می‌دهد که تئوری عرضه و تقاضا می‌تواند به درک رفتار حشرات اجتماعی کمک کند. محققان بر این باور بودند که فاکتورهای حاکم بر گروه‌های اجتماعی حاکم همچون تعداد یاریگرها و ارتباطات ژنتیکی، مهم‌ترین چیزی است که رفتار کمک‌رسانی را در این موجودات تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این وجود این یافته‌های تازه محققان نشان می‌دهد که فاکتورهای تجاری در کل جمعیت همچون پیشنهادهایی که از خارج از گروه عرضه می‌شوند نیز می‌تواند رفتار حشرات را تحت تاثیر قرار دهد.

آن‌ها می‌گویند که نیروهای بازار می‌توانند توافق‌های تجاری موجود در طبیعت را تحت تاثیر قرار دهند، همان طور که در دنیای انسان‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند و این یعنی وقتی شرکای تجاری به تعداد بسیار زیاد در دسترس باشند، می‌توان بهترین پیشنهاد را انتخاب کرد.    

انتهای پیام

تاریخ ارسال : شنبه 16:07 بعد از ظهر , 9 بهمن 95

منبع : www.isna.ir

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه

Google Analytics Alternative