لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

تجارت الکترونیک وتوسعه بخش کشاورزی

کشاورزی بازدید 2156

تجارت الکترونیک وتوسعه بخش کشاورزی

تجارت الکترونیک وتوسعه بخش کشاورزی

چکیده:مقوله تجارت الکترونیک (E-Commerce) مفهوم جدیدی نیست.به هر حال رشد سریع اینترنت موجب ترویج وپیشرفت بیشتر درتوان وپتانسیل تجارت الکترونیک گردیده است.اکنون گفته می شود که اینترنت وتجارت الکترونیکی زندگی مصرفی وکسب وکار سنتی را متحول کرده است.این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه (در حوزه)کشاورزی این معنی را دارد که اینترنت رسانه ا ی که در همه جوانب در سطح جهان توسط افراد در کار و زندگی روزمره به کار می آید،از جمله دولت ها،دانشگاهها،مشاغل مختلف،تجارت وبارزگانی.رشد سریع در کشور های صنعتی می تواند فاصله داشته های اطلاعاتی وفقدان اطلاعات بین کشور ها را زیادتر کند.از سوی دیگراینترنت امکان توسعه اقتصادی را برای کشورهای با اقتصاد درحال شکوفایی در تأثیر گذاری اقتصاد دیجیتال روشن تر وعملی تر ساخته است.تجارت الکترونیک بر پایه اینترنت به طور بارز وآشکار عامل رشداقتصادی ورفاه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است.فرصت های جدید صادراتی سرمایه گذاری بومی وخارجی را جذب وبدینوسیله اقتصاد پویا می شود.تجارت الکترونیکی نه تنها کشور های در حال توسعه را برای مشارکت به عنوان فروشنده تواناتر می سازد،بلکه در سطح جهانی توسعه یافته فراهم می نماید ودر حقیقت متد هایی که قبلاًمیسر نبود،به این طریق انجام می پذیرد.میزان گستردگی پذیرش عملیات در تجارت الکترونیک متفاوت بوده ومطابق کشور وبخش های کاربردی آن عمل می کندبه نظر می رسد که برای محصولات دیجیتال راه ومسیر یک طرفه می باشد.از طرف دیگربرای صنعت تولید محصولات کشاورزی،اینترنت حداقل می تواند ابزار برجسته در بازاریابی به شمار آید،که در آن فعالیت های بازرگانی را به صورت یکپارچه،منسجم وکامل در می آورد.در میان یک صنعت نیز،میزان تطابق وپذیرش متفاوت است. امروزه آمریکا واروپا بهترین میزان توسعه تجارت الکترونیک را در اختیار دارند،ولی مطمئناً تفاوت های بزرگی بین کشور های توسعه یافته ودرحال توسعه وجود دارد.در این مقاله ،اثر تجارت الکترونیک در بخش محصولات کشاورزی از جنبه نظری(تئوریک) است.اولاًیک چارچوب نظری برای فوائد اینترنت به عنوان ابزار بازاریابی،با تأکید بخش های محصولات کشاورزی است ومتعاقب آن بررسی اینکه چگونه کشاورزان روند استفاده از متدلوژی بازاریابی با استفاده از تجارت الکترونیک را به کار ببندند وانتظارات خویش را از تکنولوژی جدید بیان نمایندونهایتاًنتیجه گیری واثرات این بررسی را دنبال خواهد شد.هدف اصلی واولیه اثر بازاریابی On-Line در بخش کشاورزی با توجه به بهبود شرایط خرید برای مصرف کنندگان،بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی وصرفه جوئی ،بومی شدن محصولات،قابلیت استفاده شدن وطرح سایت خرید محصولات با توجه به رضایت،اطمینان واعتماد مشتریان ومصرف کنندگان ووفاداری آنها به این سیستم فعالیت ها است.پیشرفت های اخیر در بخش کشاورزی بخاطر استفاده بهینه از خدمات متعدد اینترنت در کشاورزی است.در این مقاله اشاره ای به موارد فوق الذکر می باشد بررسی توسعه تجارت الکترونیکی در کشاورزی با نگرش های نظری،اثرات وفوائد آن وکاربردهای اینترنت در تجارت محصولات وفعالیت های کشاورزی ونتیجه گیری برای پذیرش وانطباق تجارت الکترونیکی در کشاورزی است.

 واژگان کلیدی:تجارت الکترونیک،بازاریابی،توسعه،کشاورزی الکترونیکی،

مقدمه:تجارت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه فرصتی را فراهم می آورد که در بهبود نگرش وبرنامه ریزی برای رشد اقتصادی وتوسعه آنها بسیار مهم است.در حوزه کسب وکار وتجارت با استفاده از این فرصت ها در گسترش تحقیق بازاریابی ،تدوین معیارهای اقتصادی رشد وتوسعه و سودآوری دخیل بوده ومحدودیت های تولید،خدمات وچالش های پذیرش مدل های تجارت الکترونیک در سازمانهای مختلف با سرانجام موفقیت آمیز همراه می شود.انقلاب تکنولوژی اطلاعات وارتباطات روند هدایت،مدیریت وفعالیت های تجاری را درعصر حاضر تغییر داده است.مدیران ومحققان واساتید مراکز علمی وآکادمیک در پیش بینی پتانسیل عظیم تکنولوژی برتر یعنی آخرین تکنولوژی های شبکه ای در دنیای تجارت هستند.ظهور وانفجار تجارت الکترونیک در اوایل دهه ۱۹۹۰ رخ داد،زمانی که سرعت انتشار اینترنت وشبکه گسترده جهانی www انجام امور ومعاملات تجاری را از طریق اینترنت خیلی آسانتر و ارزان تر هدایت واجرا کرده است.اینترنت اکنون به عنوان یک کانال برای داد و ستد تجاری و بازرگانی به شمار می رود.در واقع یک بازار در سطح جهانی است که با صدها میلیون خریدار و فروشنده می باشد.مکانی که هر نوع معاملات در هر نوع از کسب وکار و تجارت و رسانه ای قدرتمند برای فعالیت های بازاریابی در آن صورت می گیرد.فوائد حاصله از تجارت الکترونیکی بسیار است،که مهمترین آن کاهش هزینه ها وزمان معاملات بازاریابی می باشد.این در صورتی محقق می شود که شرکت ها عملیات بازاریابی شان را به روش آن لاین انجام دهند.برای کسب منافع کلی از فرصت های ممکن،شرکت ها باید آمادگی پذیرش،انطباق و توسعه استراتژی های مناسب الکترونیکی در هدایت امور شغلی وتغییر و رهائی از فرایندهای سنتی را داشته باشند.باید استراتژی تجارت الکترونیک برای صنعت مربوطه مناسب وهمخوانی داشته باشد وباید با ابداع،خلاقیت و نوآوری همراه باشد و فوائد،منافع رقابت پذیری فعال وارزشمندی ایجاد نماید.در ادبیات،تعاریف مختلفی از تجارت الکترونیک یافت می شود.در بیان گسترده تجارت الکترونیک یک متدولوژی نوین در کسب وکار ومشاغل تجاری است که بیانگر نیاز های سازمان ها،بازرگانان ومصرف کنندگان در کاهش هزینه ها به موازات بهبود، ارتقاء کیفیت کالا،خدمات و افزایش سرعت خدمات رسانی است.

تعریف زنجیره تأمین: طبق تعریف،زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان ومبادله کالاها وخدمات،از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است.البته این نقل وانتقالات شامل جریان اطلاعات نیز می باشد.

تعریف خرید الکترونیکی: تعاریف مختلفی از خرید الکترونیکی ارائه شده است.به صورت کلی،استفاده از تکنولوژی اطلاعات جهت خرید کالا وخدمات مورد نیاز (در حالت مبادلات B2B) خریدالکترونیکی نام دارد.خرید الکترونیک را به شش شکل زیر طبقه بندی کردند:

سفارش الکترونیکی/عملیات تعمیر ونگهداری الکترونیکی-برنامه ریزی منابع سازمانی مبتنی بر وب-تأمین الکترونیکی مناقصه ومزایده الکترونیکی-مزایده معکوس الکترونیکی /حراج الکترونیکی-اطلاع رسانی الکترونیکی

عوامل موثر بر پذیرش خرید الکترونیکی: انگلس وناث عوامل کلیدی موفقیت خرید الکترونیکی را به شرح زیر دسته بندی کرده اند:

مدیریت ارتباط با شرکای تجاری

توجه به سه بعد محیط الکترونیکی:الف)نرم افزارهای کاربردی طرف جدید ب)نرم افزارهای کاربردی طرف فروش ج)خدمات بازارهای الکترونیکی

تحلیل رفتار خرید کاربران نهایی

تحکیم ارتباط با عرضه کنندگان وقراردادها

مشارکت تأمین کنندگان استراتژیک در برنامه ریزی خرید الکترونیکی

درک برنامه تأمین کنندگان وتوانایی آنها در ایجاد سیستم خرید الکترونیکی

کنترل متمرکز برقراردادها،داده های محصول،کاتالوگ ها و به روز رسانی قیمت

اجرای قوانین ومقررات می باشد

تعریف کشاورزی الکترونیکی:دربرنامه اجرایی WSISکشاورزی الکترنیکی شامل یک حوزه وسیع از کاربری اطلاعات وارتباطات با استفاده از تکنولوژی مخابراتی-اطلاعاتی وارتباطیICTS )) تحت ۲ ماده آیین نامه (WSIS)به شرح زیر می باشد:

اطمینان از بخش سیستماتیک اطلاعات با استفاده از ICT در حوزه کشاورزی،دامپروری،صید وشیلات،جنگل داری وصنایع غذایی قابل دسترس وآماده بطور جامع،روزآمدوتفصیلی برای افزایش آگاهی ودانش بخصوص برای مناطق روستایی می باشد

مشارکت بخش خصوصی-عمومی باید با هدف حداکثر استفاده ازICT فراهم باشد تا بتوان بهبود در تولید ،سیستم بازاریابی واستانداردهای ایمنی صنایع غذایی محیاشود.

کشاورزی الکترونیکی یک حوزه موثر اطلاع رسانی کشاورزی است برای توسعه،مشارکت وسرمایه گذاری در بخش کشاورزی از طریق سرویس اطلاع رسانی،خدمات ارائه شده توسط اینترنت وتکنولوژی های مرتبط با آن می باشد.

روند جهانی کشاورزی الکترونیکی

۱٫تکنولوژی بر پایه راه حل های کاربردکشاورزی الکترونیکی در سیستم های متراکم کشاورزی در کشورهای درحال توسعه برای بهبود کمیت وکیفیت محصولات همراه با حداکثر نمودن سود کشاورزان همراه است.کشاورزان با استفاده از کامپیوتر وماهواره ها به نوعی از هزینه های اضافی می کاهند وعملکردتولید محصول افزایش می یابدودرحفظ محیط زیست تلاش می کنند.تجارت الکترونیکی وبازاریابی الکترونیکی عبارتند از:بازاریابی و فروش تولیدات کشاورزی از طریق شبکه های الکترونیکی مانند اینترنت واکسترانت می باشد.

۲٫کشاورزی دقیق از پیش تعیین شده:که کشاورزان از طریق سایت های خاص واستفاده از ICT اطلاعات دقیق وکافی را درباره منابع کشاورزی که برای شناخت ومعرفی،آنالیز،مدیریت کشاورزی را فراهم می نماید.

۳٫کاربرد پیشرفته تر کشاورزی الکترونیکی استفاده بهینه از اجزای تکنولوژی شامل مفاد زیر است:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)برای آنالیز اطلاعات فضایی –مکانی وجغرافیایی-کنترل از راه دور(RS)

سیستم های جهانی (GPS) تکنولوژی نرخ تغییر(VRT)

نظارت برای بهره وری وپایگاه اطلاعاتی مربوط به کشت وسوابق کشت محصولات زراعی

تجارت الکترونیک وکشاورزی

اینترنت وتجارت الکترونیکی فرصت های جدید وجذاب برای کشورهای درحال توسعه فراهم آورده است وشرکت های صنعتی وکشاورزی در این کشورها از اینترنت استفاده می کنند.درکشورهای در حال توسعه که کشاورزان شان دسترسی به اینترنت دارند بدون واسطه(مستقیم) محصولات خود را به مشتریان می فروشند.به این طریق از هزینه های اضافی کاسته ودرآمد زارعین افزایش می یابد.بازاریابی از طریق اینترنت توانمندی وقابلیت های خاص را برای همه را فراهم می کند.به طور کلی بازاریابی اینترنتی می تواندتجارت در کشاورزی را به تبع چهار منبع رقابتی ارائه نماید:

کاهش هزینه های واسطه ای در کنار فعالیت های فله ای یا کلی فروشی (انبار)وفروشگاهها

توان کاهش هزینه های مرتبط با خرید در کوتاه تر و ارتباط با سازمان های تدارکاتی وتهیه وتوزیع کالا

انتخاب اطلاعات پیشرفته وفراوری آن که در زنجیره تدارکاتی ومدیریتی مورد تأیید باشد.

سهم توسعه بازار و توسعه بازارهای جدید از طریق کاهش هزینه انتخاب وفرآوری اطلاعات مورد نیاز جهت مشتریان موجود ومنتخب شرکت.

محصول :محصول به هر چیزی که بتواند توجه بازار را به خود جلب نماید می گویند،درخواست،استفاده ومصرف که تأمین کننده میل وتقاضا ی مصرف کننده باشد.بازاریابی الکترونیکی از جنبه اطلاعات ومعرفی محصول وخدمات مهم وحیاتی به نظر می رسد.اگر چه محصولات کشاورزی موقعیت های یکسان به صورت سرویس ومحصولات دیجیتال را در اینترنت ندارند،اما،اطلاعات در همه موارد در طبقه بندی کالا یکسان است.مشتریان هزینه کمتری برای تحقیق از طریق” آن لاین “برای اطلاعات از طریق نرم افزار می پردازد.

مکان:تجارت الکترونیک باید به عنوان کانال مناسب و واجد شرایط برای توزیع باشد.نقش اصلی آن استفاده از روشی است که شرکت ها بتوانند تدارکات گسترده تری را داشته با شرکت های بزرگ بین المللی در تعامل باشند که در زنجیره تدارکاتی ،خریداران قوی درهمه جا به اینترنت متصل هستند.

عدم واسطه ای بودن:از طریق اینترنت از تعداد واسطه ها کاسته شده ومحصول مستقیماً از فروشنده به مصرف کننده می رسد. این روند برای خدمات ومحصولات دیجیتال امکان پذیر است.به هر حال برای محصولات کشاورزی که زنجیره تدارکاتی گسترده ای دارند وجود واسطه ای کوچک ومطمئن محسوس می شود که تجارت متوازن بین تولید کننده ومصرف کننده برقرار نماید.

قیمت:قیمت گذاری از طریق اینترنت کار مشکلی است.اینترنت می تواند قیمت ها را پایین بیاورد ونزدیک به هزینه حاشیه ای نماید.دلایل اصلی عبارتند از:الف)انتخاب مشتری آسانتر می شود ب)هزینه بالاسری کاهش می یابد. ج) افزایش رقابت جهانی عامل اصلی تغییر قیمت هاست.

تبلیغات :اینترنت برخلاف دیگر کانال های ارتباطی فایده زیادی در فرصت های تبلیغ محصول وخدمات دارد.امروزه ایمنی،سلامت،کیفیت بالادر محصولات غذائی برای مصرف کننده از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است که یک پیام تلویزیونی یا آگهی مطبوعاتی نمی تواند عمق اطلاعات مورد نیاز مصرف کننده را در اختیارش قرار دهد در صورتی که یک وب سایت مناسب کلیه اطلاعات مورد نیاز مشتری را در دسترس قرار می دهند تا بتواند تصمیمات لازمه را اتخاذ نماید.

ارزش تولید:ارزش تولید به دو فاکتور مهم واساسی بستگی دارد که شامل به حداقل رساندن هزینه محصول و به حداکثر رساندن کیفیت محصول می باشد.هزینه شامل هزینه خود محصول،مالیات،حمل ونقل می باشد وکیفیت محصول شامل مطلوبیت از جنبه استاندارد ومارک محصول می باشد.کالاکوتا و وینستن بیان می کند،ارزیابی های جداگانه کالا وخدمات جهت اعتماد وجلب اطمینان مشتریان و مصرف کنندگان در باب کیفیت محصول به مکانیزم هایی که کالا توسط بازرگانان از طریق اینترنت وشبکه وب به فروش می رود متکی است.بنابراین باید احساس رضایت مشتری با خرید حتی یک بار از کالا جلب گردد.ترک زاده وهمکاران بیان می کنند هزینه محصول وکیفیت آن به طریق اینترنتی از سه جنبه مورد ارزیابی است:

احساس رضایت مشتری بعد از خرید کالا-کیفیت مطلوب کالا-قیمت وهزینه تولید کالا

اعتماد در کسب وکار ازهر دو طرف خریدار و فروشنده موجب انسجام وبهم پیوستن یکدیگر می شود.این ارتباط منطقی ومطلوب در بازاریابی امری اجتناب ناپذیر استآدام استوارتبیان می کند که خریداران اینترنتی وOn Line کمتر نگران ایمنی کالا هستندزیرا در خرید اینترنتی تسریع کار وانعطاف پذیری وتوفیق در داد وستد را به همراه دارد.

پروسه: یک سری فعالیتهای ضروری برای تأمین کالا وخدمات با بهترین سرویس برای مصرف کنندگان می باشد.متد ها وبرنامه های تأمین نیاز های مصرف کنندگان به نحوی که سریع،آسان ودر محیطی دوستانه به مشتری عرضه شود.

مردم:مخاطب ومخاطبان شرکت تولید کننده محصول برای خرید کالا وخدمات مورد نیاز را گویند.کالاهایی که در معرض دید عموم قرار می گیردجذابیت دارد،جلب توجه می کنندکه مصرف کننده آن را خریداری نماید.

مشخصات فیزیکی: شکل ظاهری هر محصول که بیانگر کیفیت کالا وخدمات ارائه شده به مشتریان ومصرف کنندگان می باشد.

کشاورزی وit

سلسله مراتب نیازهای کشاورزان عبارتند از:

نیازهای اساسی:باید چه نوع گیاهانی کاشته شوند؛بذرها از کجا تامین شوند؛راههای مبارزه با آفات کدام است؛عملیات زراعی صحیح کدام است.

نیازهای بهسازی:آشنایی با فعالیت هایی که عامل افزایش درآمد کشاورزان می شود؛ راههای افزایش عملکرد مزرعه .

نیازهای عالی راهنمائی مناسب خدمات سفارشی.

اگرهر سه نیاز نیاز فوق مورد توجه قرار گیرند،توسعه کشاورزی صورت می گیرد.از این رو،دسترسی به هنگام اطلاعات،کاربرد آسان ودقت آنها،نقش مهمی دارند.ارزیابی بازار برای نیازهای تجارت الکترونیک،می توان به تفاوت در( کیفیت،دسترسی محلی وبومی به واسطه اینترنت،عمدتاً بازاریابی قوی برای محصولات کشاورزان ودرک اثرات تجارت الکترونیک در ورودی کشاورزی وعرضه آن )که نتیجه آن کسب منافع سرشار است.

مقایسه بازاریابی الکترونیکی وبازاریابی سنتی دربخش کشاورزی

بازاریابی سنتی: -دارای محدودیت جغرافیائی ومکانی است

-بازاریابی از نوع فشار(هل دادناست،که درمورد زمان ومکان تصمیم گیری می کند .

-هزینه نسبتاًبالااست-مراحل اولیه کارزمان بر است-رابطه متقابل محدودبا مصرف کننده نهائی برقراراست-انتقال نظرات مشتریان به کندی صورت می گیرد-تاثیر پذیری تلاشهای بازاریابی جهت نظارت دشواراست-زمان ونوبت کاری،فعالت بازاریابی را محدودمی کند.-ازرسانه های گوناگونی برای توسعه،تبلیغات وغیره دربخشهای مختلف بازاریابی استفاده می شود.-انتقال اطلاعات به مصرف کننده نهایی زمان بر است

بازاریابی اینترنتی:

-محدودیت کمتری داردبازاریابی ازنوع کشش است که به کاربران امکان می دهدزمان ومکان راتعیین کنند.-هزینه ها نسبتاًپایین است-درمراحل اولیه کار،زمانی مصرف نمی شود-برپایه فعالیتها و روابط متقابل زیادی قراردارد.-نظریات مشتریان به سرعت منتقل می شود.-تاثیر پذیری به آسانی تحت کنترل ونظارت صورت می گیرد-بازاریابی درطول۲۴ساعت(یک روزکامل)ویا ۳۶۵روز درسال انجام می پذیرد-به طور کامل با استفاده ازخدمات مختلف اینترنت صورت می گیرد-اطلاعات به طور مستقیم وپیوسته (on-line)در اختیارمصرف کننده نهایی قرار می گیرد.

دسترسی آزاد وباز به اینترنت،هزینه های پایین IT ،حجم بالای کاربری آن در حوزه بازاریابی همراه با تغییرات موازی در ساختار کشاورزی،در تعمیم تولید جاری زنجیره های کشاورزی از عرضه وتقاضا گرفته تا انجام معاملات به صورت اینترنتی هم برای اقشارپایین دستی وبالا دستی یک روستا با امکانات مساوی وامکان ارتباط سریع در حوزه های داخل وخارج از مرزها را فراهم نموده است.از اقدامات اولیه زراعت گرفته مثل(دانه،کود،سم تا سیستم تأمین)مایحتاج کشاورزی که به صورت سنتی، این سیستم از تولید کننده یک سری مراحل از (توزیع به صورت جمعی،انبارکردن وعمده فروشی تا قبل از رسیدن به فروشگاههای عرضه محصولات کشاورزی- خوراکی)طی می نمود را تغییر داده است.هر ارتباط در زنجیره تبادلات ومعاملات،چه در سطح داخل وچه در سطح همسایگان ومجاوران با توسعه تکنولوژی اطلاعات و رقابت پذیری ارتباطات بین لایه های تجارت کشاورزی را برای شکل دهی یک وب مرکب وپیچیده همراه با تعاملات وفعل وانفعالات گوناگون که در دهه گذشته با رشد شرکت ها وتوسعه بازارهای محلی تلفیق با زنجیره تدارکاتی امکان فرصت ها وشانس بیشتر برای تغییرات دموگرافیک وامکان سنجی برای تأمین نیازها حتی در نقاط دوردست را فراهم آورده است. وقتی فروشندگان وخریدارن از طریق اینترنتی به معرفی محصول خود اقدام می نمایندمعاملات با یک سری مذاکرات همراه است که موجب افزایش(حجم معاملات ،اتکا پذیری،استانداردهاوهزینه های معقول ومنطقی)می شود

مزایای شرکت های کشاورزی دارای وب سایت

وجود یک ایستگاه مرکزی اطلاع رسانی (آزمون خاک،روش های زراعی،طرح های جدید آب وهوا،قیمت ها وغیره )است.

تبلیغات شفاهی (زبانی)که به رشد شرکت کمک شایانی می نماید.

درآمد شرکت از طریق کمیسیون حاصله از معاملات شبکه ای تأمین می شود.

پایگاه اینترنتی برخلاف جزوه ونشریات که معمولاًیک یا دو فصل دوام دارند،ماهیتی پایدار دارد واطلاعات را می توان به صورت منظم به روز کرد.

کاهش زمان بین بروز مشکل وحل آن.

آگهی های تبلیغاتی را می توان در وب سایت نمایش داد.

می توان قراردادهایی با شرکت های حمل ونقل وبیمه منعقد نمود وبدین ترتیب کمیسیون (کارمزد)معینی نیز به آنها تخصیص داده شود که این خود نوعی اشتغال زائی شبکه ای است.

فوائد معاملات از طریق IT وتجارت الکترونیک در کشاورزی با افزایش پتانسیل عرضه وتقاضا و زنجیره تدارکاتی با حذف حاشیه های بازار وهزینه های اضافی برای انجام معاملات به روشهای سریع و ارزان با بازخورد غنی وسودآور هزینه های غیر مستقیم تحرک در تکنولوژی را می توان شرح داد.مثال کمیت سازی با منافع اجتماعی تجارت الکترونیک و دسترسی آسان به اینترنت شامل درجه ای که به تداوم اعتبار تجارت وجمعی شدن آن می افزاید.در عرصه رقابت،کیفیت محصول حرف اول را می زند.کیفیت محصول در واقع بهینه سازی در مصرف ونهایتاً کیفیت بالای زندگی افراد است.

تعریف سیستم های اطلاعات بازاریابی

در سال ۱۹۹۶ پروفسورفلیپ کارتر واژه مرکز عصبی بازاریابی را برای توصیف یک واحد جدید بازاریابی را برای توصیف یک واحد جدید بازاریابی به منظور جمع آوری وپردازش اطلاعات بازاریابی به کار برد و سه نوع اطلاعات بازاریابی مشخص شد:

الف)خبر گیری بازاریابی:اطلاعاتی را شامل می شود که از محیط به مؤسسه جریان دارد.

ب)اطلاعات بازاریابی داخلی:اطلاعاتی هستند که از درون مؤسسه جمع آوری می شوند.

ج)ارتباطات بازاریابی:اطلاعاتی هستند که از مؤسسه به محیط جریان دارد.

نقش اطلاعات در نظام بازاریابی:

اطلاعات به عنوان عامل مهم تسهیل کننده نظام بازاریابی است وگفته می شود که چرخ های نظام بازاریابی را روغن کاری می کند.بطور کلی اطلاعات دقیق وبهنگام،اتخاذ تصمیمات بازاریابی وتنظیم فرایندهای رقابتی را تسهیل می نماید وماشین بازاریابی راسرعت می بخشد.اطلاعات وتحقیقات بازار،نیروی حیاتی بازار است ونقش موثری در افزایش کارایی نظام بازاریابی دارد.کشاورزان از اطلاعات بازار برای تصمیم گیری در مورد انتخاب محصول،مسیر بازاریابی ،خط تولید،نهاده هاوعوامل تولیداستفاده می کنند.بطور کلی نظام اطلاعات بازار می تواند به اشکال زیر مورد استفاده کشاورزان ،عوامل بازاریابی وبرنامه ریزان قرار گیرد:

در تصمیم گیری های تجاری آنی کشاورزان وعوامل بازار

درتصمیم گیری های بلند مدت کشاورزان وبازرگانان

در برنامه ریزی وارائه خدمات دولتی در جهت بهبود وتنظیم بازار

کشاورزان با استفاده از اطلاعات بازار،برنامه های تولیدی،سرمایه گذاری ها وانتخاب بنگاهها را درفرایند تولید وبازاریابی انجام می دهند وبطور کلی استراتژی بازاریابی شان متأثر از نظام اطلاعات بازاراست.اطلاعات بازار را می توان برمبنای منابع تهیه آن به دو گروه اطلاعات عمومی واطلاعات خصوصی تقسیم بندی نمود.اطلاعات عمومی به منظور بهبود عملکرد وکارایی نظام بازاریابی از طریق دولت جمع آوری و دراختیار تولید کنندگان وعوامل بازاریابی قرار می گیرد.بسیاری از تحقیقاتی توسط بخش عمومی صورت می پذیرد ،نتایج آن دراختیار عموم قرار می گیرد و برای بالا بردن عملکرد آن نظام بازاریابی می باشد.اطلاعات خصوصی به منظور موفقیت بیشتر در بازار وبهبود موفقیت عوامل وبنگاههای بازاریابی توسط آنان جمع آوری می شود.اطلاعات بازار باید کامل وقابل استفاده،متمرکز،درست،قابل فهم،مرتبط با موضوع،بهنگام وقابل اعتماد باشد ودر مواقعی که لازم است محرمانه نگاه داشته شود .برنامه های اطلاعات بازار باید به طور مداوم با روند بازار ونیازهای کاربران تعدیل شود.

اطلاعات بازار ازنظر زمانی نیز به سه گروه تقسیم بندی می شوند:

اطلاعات کوتاه مدت،در مورد محصولاتی که قبلا برداشت شده وآماده فروش هستند.

اطلاعات میان مدت،مربوط به محصولاتی که در جریان تولید می باشند.

اطلاعات بلند مدت،مربوط به آینده وانتخاب نوع محصول هستند.

با توجه به نقش اطلاعات در تصمیم گیری کشاورزان،دولت وسایر عوامل بازار ،امروزدر اغلب کشورها نظام اطلاعات بازار محصولات کشاورزی راه اندازی ومورد توجه قرار گرفته است.به طوری که این نظام اطلاعاتی به کشاورزان کمک می کند که برنامه ریزی تولید را درجهت تقاضای بازار انجام دهند.این اطلاعات به تخصیص کارآمد منابع تولید،بهبود قدرت چانه- زنی کشاورزان، کاهش هزینه معاملات ،تسهیل مبادلات وتقویت رقابت بازار کمک می کند.بیشترکشاورزان در کشورهای درحال توسعه یافته برای بدست آوردن اطلاعات بازار از شبکه اینترنتاستفاده کنند،به گونه ای که وضعیت عرضه وقیمت در بازار های مختلف را با مراجعه به سایت های خاص ویا از طریق پست الکترونیکی دریافت می نماید.

نقش اینترنت در کشاورزی:کاربردهای زیاد اینترنت در بخش کشاورزی مورد علاقه واستقبال گروههای مختلف است،به دوبخش بازار- اطلاعات تقسیم می شود.در مورد اول دارای سه موضوع از دیدگاه کشاورزان:

فاکتورهای تولیدی و ورودی:سایت های اینترنتی برای تجارت کلیه اقلام کشاورزی مانند:زمین،مواد شیمیائی،دستگاهها وماشین آلات وتجهیزات کشاورزی،کودهای تقویت کننده خاک وگیاه.

خدمات:تدارکات،حمل ونقل،نگهداری،انبار کردن محصولات از طریق امکانات مالی مثل:وام ها،بیمه،خدمات قانونی وکاربردهای خلاقیت وابداع مثلاًدر لبنیات ومحصولات دارای منشأ شیر.

خروجی ها:مناقصه های اینترنتی،مزایده ها،سایت های مربوط به دامپروری وگله داری،صید وماهی گیری،محصولاتی مثل:گردو.

تخصص اطلاعات اینترنتی وکاربرد آن مانند:

اطلاعات:انتشارات مربوط به زراعت On Line،مجلات اینترنتی،اطلاعات بازاربه صورت هفتگی،آنالیز بازار،هواشناسی وتوصیه ها به کشاورزان.

ابزار مدیریت:ماشین حساب(سود آوری)،پایگاه اطلاعاتی،رد یابی اطلاعات،ابزار آنالیز و اشکال الکترونیکی.

اتصالات به قوانین ومقررات:انتشارات رسمی ودولتی،گزارشات،روزنامه ها،سایر ابزار اطلاع رسانی مثل:کمیسیون اروپا،راهنمای کشاورزی OECD،WTO،NFU بریتانیا.

تجارت اینترنتی در کشورها: کشور آمریکا در سال ۱۹۹۷تعداد کشاورزانی که به اینترنت دسترسی داشتند ۱۳ درصد بوده ودر سال ۱۹۹۹ به ۲۹ درصد رسید.در کشور استرالیا در سال ۲۰۰۰ حدود ۵۸ درصد زارعین دسترسی به کامپیوتر و۳۸درصد آنها به اینترنت داشته اند. وب سایت www.freshport.com.au به بازرگانان این امکان را می دهد تا ازاطلاعات موجودی بازار،میزان تولید،بازرسی کیفیت تولید،نحوه ی عرضه محصول خود از طریق اینترنت آگاهی یابند.سرویس های اطلاعاتی داخلی از طریق اینترنت باعث تغییر درنحوه اطلاع رسانی تبلیغاتی و انتشاراتی شد.مانند شبکه مرکزی اطلاع رسانی کشاورزی Agnic] که راهنمای اطلاعاتی مناسبی می باشد و در زمینه کیفیت محصولات کشاورزی اطلاعاتی را در اختیار کاربران می گذارد.این شبکه به کتابخانه اینترنتی ملی کشاورزی مجهز می باشد.در وب سایت www.progressivefarmer.com مجلات آن لاین کشاورزی موجود است که اطلاعاتی مانند قیمت روزانه محصولات واخبار منطقه ای در حوزه کشاورزی توسط سردبیران مجلات تهیه وجمع آوری می شود ودر اختیار کاربران قرار می گیرد.را ه اندازی این سیستم باعث کاهش هزینه های کاغذ بازی،بهبود برنامه ریزی،بهبود کیفیت مدیریتی درهر مرحله زنجیره تأمین شد.کشور آلمان در همین سال حدود۷۸ درصد کشاورزان شان به اینترنت وبانکداری الکترونیکی وحدود۲۸ درصد آنها خرید الکترونیکی و۱۰ درصد از فروش کالا را از طریق اینترنت انجام می دادند.کشاورزان با دسترسی به اینترنت بهره وری بیشتر،استفاده تفریحی وسرگرمی که با گسترش روز افزون آن در جامعه کشاورزی میسر شد.درکشورهای درحال توسعه هم علی رغم کمبود آگاهی از کاربرد های وسیع تجارت الکترونیکی دربخش کشاورزی تمایل زیادی در استفاده از شبکه های اینترنتی دارند.اغلب شرکت هایی که بدون ارتباط با سایت اینترنتی هستند،عدم توفیق چشمگیر خود در تجارت را در عدم اتصال به شبکه اینترنتی می دانند.معمول ترین استفاده از اینترنت در میان شرکت های کشاورزی در کشورهای درحال توسعه،پست الکترونیکی است که برای ارتباط با مشتریان،دیگر شرکت ها ومصرف کنندگان کالا ها وخدمات است.کشورهای آسیایی با توجه به بحران های مالی که فعالیت های تجاری را تحت شعاع قرار داده است خیلی از فعالیت های تجاری وبازرگانی وکشاورزی خود از طریق اینترنتی انجام می دهند. درهندوستان تجارت الکترونیکی رشد چشمگیری داشته است واز حدود ۳میلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۱۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ رسید.در سال ۱۹۹۸ حدود ۸۱ درصد از شرکت ها ی آن لاین احساس نمودند که اینترنت اثر چشم گیر در کسب وکار آنها دارد.امروزه بازاریابی اینترنتی در هندوستان نقش های گوناگون در حوزه فعالیت های بازرگانی وکشاورزی دارد.

نقش سرویس های NNS در خبر رسانی هندوستان:

NNS(سرویس خبر رسانی ملّی( از۵۰ سال پیش درهندوستان بصورت آژانس خبر گزاری فعال است،قیمت های روزانه از طریق رسانه هایی مانند مطبوعات صورت می گیرد.کار اصلی NNS ارائه سرویس های اطلاعات بازاریابی برای روزنامه ها،کانال های خبری تلویزیونی،انتشار اخبار با استفاده از وب سایت وسایر رسانه ها،اطلاعات بازاریابی برای محصولات کشاورزی برای عموم قابل دسترسی است.گروه NNS با چاپ(روزنامه تجاری بازرگانی هندی)به زبان هندی،انگلیسی نگاهی، به امور روزمره اقتصادی-بازرگانی دارد.بعلاوه،انتشارات متعدد درباره راهنمای محصولات کشاورزی،دامداری ولبنیات ازجمله فعالیت های این رسانه است.NNS با توجه به تنوع فعالیت ها وسازماندهی کنفرانس ها،برپائی نمایشگاه ها،با مشارکت بخش صنایع درارائه اطلاعات بازاریابی،توسعه تجارت وبرپایی سمینارهایی برای بررسی وارتقای کیفیت محصولاتی همچون چای،ترشیجات،ادویه جات ومحصولات گیاهی بوده است.با ایجاد تسهیلات،از طریق سیستم تجارت الکترونیکی توسط NNS در وب سایت باتوجه به محصولات کشاورزی،پیشنهاد قیمت ها،خرید وفروش محصولاتی مانند (پنبه ،میوه جات وسبزیجات،غلات وحبوبات،دانه های روغنی،قندوشکروروغن گیاهی که از اقلام صنعت کشاورزی می باشد.)؛همچنین اطلاعات مربوط به تحقیقات بازاریابی نیز دراین وب سایت ها وجود دارد.

نقش مرکزتجارت محصولات کشاورزی(AEC) درنپال:

این مرکز یک وجه فنی ازاتحادیه های اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن نپال (FNCCIاست که برای تأمین اطلاعات کشاورزی وپشتیبانی فنی اتاق های بازرگانی است.ازنظر اجرای پروژه آژانس آمریکایی برای توسعه بین المللی (USAIDپشتیبانی مالی کرده وAECسرویس های خدماتی اطلاعات بازاریابی درنپال می باشند،که از سال ۱۹۹۸ آغازبه کار کرده واهداف ذیل را دارند:

ایجاد شبکه کشوری (ملی)فروش عمده برای بهبود بازار رقابتی بین بازارها وتقویت شبکه

ایجاد پایگاه اطلاعات برای بازارهای عمده فروش درنپال وبازارهای مرتبط بین المللی

اطلاعات کاربران مختلف وسهام داران درجهت تقویت شبکه اطلاع رسانی

تمهیدات لازم برای زارعین،کشاورزان وتجار بومی

قابل دسترس شدن قیمت های بازارهای عمده فروشی برای آنالیز وتجزیه تحلیل،استراتژی توسعه برای محصول وبازاریابی محصولات کشاورزی.

درچین رشد اینترنت وتجارت الکترونیکی سریع بوده است ودر سال ۱۹۹۷ حدود ۱۰ درصد از مشتریان خرید خود را از طریق وب انجام می دادند. علاوه بر بخش خصوصی،دولت با پیاده سازی برنامه های رسمی پشتیبانی مالی در اقتصاد دیجیتال تأثیر گذار بوده است که پروژه زیر بنایی( ارتباطات واطلاعات) درسال ۱۹۹۴ به اجرا درآمد با اهداف تقویت ارتباطات سمعی بصری ،خدمات تجاری وبازرگانی وکشاورزی برای حمایت از رشد اقتصادی چین برداشته شد.درمالزی طرح کلان ملی تجارت الکترونیکی که درسال۱۹۹۹ اقدام شد.دولت با ایجاد کریدور چند رسانه ای در جستجوی تشویق تمامی شرکت های بازرگانی وکشاورزی برای آزمایش طرح پیشنهادی دولت از طریق تکنولوژی اطلاعات وآماده سازی برای آینده فراهم نمود.شبکه تحقیقات ارتباطات وتوسعه شبکه مجازیEGYTPT VERCONمحققان دولتی،کارگران،کارکنان موسسات در روستاها با استفاده از این وب سایت در قاهره به تبادل اطلاعات بین ادارات،دفاتر نواحی و وزارتخانه های وابسته به بخش کشاورزی کشور را با انتشار بروشور،آمار و با راه اندازی سیستم های پشتیبانی کمک در تصمیم گیری کشاورزان از طریق بحث وتبادل نظر آن لاین،اخبار و رویدادها وپاسخگویی به سوالات ومشکلات فنی کشاورزان جزءمی پردازند.

شبکه مربوط به غذا:یک شبکه در اوگاندا با سیستم ملی برای در اختیار گذاردن اطلاعات مربوط به قیمت ها از طریق اینترنت،روزنامه ها،رادیو،تلفن همراه(SMS) فعالیت دارندواین یکی از کاربردهای کشاورزی الکترونیکی است که در بسیاری از کشورها برای اینکه چگونه زارعان جزء در روستاها از طریق دسترسی به اطلاعات بر پایه ITC بر مشکلات خود فائق آیند.

رادیو روستائیان،ITC وایمنی غذا:برای میلیارد ها نفر در مناطق روستائی که دارای سوادکافی نیستند از طریق ایجاد ارتباط،اطلاعات مربوط به اقتصاد،صنعت وکشاورزی را در اختیارشان قرارمی دهد.کشاورزانی که توانایی کار با کامپیوتر واینترنت را دارند به اطلاعات دسترسی پیدا می کنندوبه دیگر کشاورزان اطلاع می دهند.سازمان جهانی فائو با راه اندازیAMARC که شبکه رادیوئی بین المللی است و (DCFRNیک رادیوی کشاورزی در کشورهای درحال توسعه می باشد شبکه ها با دسترسی به اینترنت اطلاعات مورد نیاز روستائیان وکشاورزان ومسائل (آموزشی،بهداشتی سلامت،امور مالی وپروژه های محلی) در اختیار می گذارند.برای بهبود ایمنی محصولات کشاورزی وخوراکی در صنایع غذایی با استفاده از امکانات تدارکاتی،اطلاع رسانی وآموزش وراهنمایی کشاورزان راههای زیر مناسب است.

تعیین شاخص های محلی وقابل انطباق با استفاده از بسته های اطلاعاتی مناسب

بهبود ساختار کنونی نوآوری وجایگزینی تکنولوژی مدرن به جای تکنولوژی قدیمی وسنتی

تنوع وزمینه های مختلف اطلاع رسانی برای قشرهای مختلف اجتماع

ظرفیت سازی توسعه مراکز آموزشی وتأمین اطلاعات شغلی

دسترسی وبهبود در میزان توان افراداستفاده از ابزار و وسائل اطلاع رسانی وارتباطات به صورت شخصیت های حقیقی وحقوقی،درون سازمانی یا مستقل

تقویت مشارکت در طرح وبرنامه اطلاع رسانی

رویکرد های پشتیبانی در حوزه اطلاعات وارتباطات با استفاده از ابزار نوین وپیشرفته

هزینه ها وپایداری مالی وحفظ ارزش ها برای ایجادزیر بناهای مخابراتی،اطلاعاتی،محتوایی نمودن اطلاعات بویژه برای روستاییان از طریق ارتباطات راه دور.

نقش سامانه بازارمحصولات کشاورزی ایران:سامانه بازارمحصولات کشاورزی تهران از اوایل سال ۱۳۸۹ فعالیت کاری خود را آغاز نموده است این سازمان در بخش مدیریت مرکزی میادین تره بار تهران واقع شده است واین سازمان حدود ۱۳۰-۱۲۰ نقطه بزرگ فروشگاههای زنجیره ای را درسطح تهران تحت پوشش قرارداده است با اهداف :الف)خدمات رسانی ب)کم کردن نقش واسطه ها ج)کم کردن فاصله زنجیره از تولید تا مصرف.قصد از راه اندازی این سیستم آن نیست که فرایند بازار را تغییر دهد بلکه یک سیستم سهل وآسان که اساس آن تجارت الکترونیک است راه اندازی شود با سه هدف : الف) بانکداری الکترونیکی سیستم مالی ب)IT اساس فعالیت کاربرد اینترنت ج)اطلاع رسانی :که اطلاعات را دراختیار همگان (تأمین کنندگان وخریداران)قرارمی دهند.با کوتاه کردن چرخه بازار از بخش تولید کننده تا مصرف کننده به این طریق که مثلا اگر محصول تولید شده از شهرستان دزفول به تهران آید ابتدا محصول تولیدی از تولید کننده دزفولی به میدان تره بار شهرستان وازآنجابه میدان تره بار تهران انتقال داده شود،که ما در این چرخه با دو واسطه مواجه هستیم که حق العمل کاری وهزینه واسطه گری می گیرند اگر شفاف سازی صورت گیرد ودرخواست محصولات با سیستمIT (بخش تأمین )صورت پذیرد نقش واسطه ها کمرنگتر می شود ومحصول مستقیم به خریدار مورد نظر تحویل داده می شود.بازار نیاز به سیستم مطمئن فروش می باشد که از طریق این زنجیره که درابتدا در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرده ودراستانهای خراسان و قزوین درحال گسترش می باشد، امید است سبد چشم انداز خاورمیانه باشد،صادر کنندگان و وارد کنندگان با مراجعه به سایت Mayadin.agri/bank.com اطلاعاتی مثلاً قیمت محصول در بازارتهران آگاهی یافته ودر صورتی که رضایت مشتری را به خود جلب نماید اقدام به خرید محصول می نمایند.

مزایای MIS:مزیت رقابتی پایدار زمانی بدست می آید که یک بنگاه استراتژی ایجاد ارزش را اجرا کند؛بطوری که سایر شرکت ها قادر شوند مشابه آن عمل کرده واز آن پیروی کنند.علاوه براین به چگونگی ایجاد مزیت رقابتی برای تولید کنندگان با استفاده از MIS اشاره خواهد شد.به بطور کلی این نظام در موارد زیر به کاربرا ن کمک می نماید.

وارد شدگان جدید به بازار:نظام MIS می تواند با این گروه در تعیین تولیدات قابل رقابت بازار وشناخت کانال های توزیع کمک نماید؛

قدرت چانه زنی بنگاههای عرضه کننده:نظام MIS می تواند از طریق یکپارچگی زنجیره عرضه موجب کاهش هزینه ها می شود و به تصمیم گیری بهتر مبتنی بر ایجاد پایگاه اطلاعات کمک کند؛

قدرت چانه زنی بنگاههای مصرف کننده:با استفاده از MIS بنگاههای مصرف کننده از بازارهای بهینه استفاده می کنند؛

کالاهای جایگزین:نظامMIS می تواند به تولید کنندگان در ارزیابی انتخاب محصولات وجایگزین محصولات تولیدی کمک نماید ودرضمن وضعیت محصولات در بازارها وظرفیت بالقوه تولید راتعیین کند؛

شدت رقابت بنگاهها:از طریق MIS تولید کنندگان می توانند به آسانی رقابتی بودن بازارها وهمچنین ظرفیت های بازار ها را شناسایی کنند

فاکتورهای رشد سریع تکنولوژی ارتباطات به این عوامل بستگی دارد:

ساختار جالب توجه وجذاب دارد وبین سازمانهای اصلی ارتباطات به آسانی صورت می گیرد وپردازش داده ها با دقت وصحت لازم صورت می گیرد.

پردازش اطلاعات برای تسهیم بین کاربران زیادتر و برای محصولات هزینه های جانبی کاهش می یابد.

مهارت لازم برای پردازش اطلاعات در سطح جهانی ارتقاء یافته است.

تقاضاهای مصرف کننده ومشتری سریعاً باید عرضه شود اختلاف ساعات محلی بین کشورها از جمله نکاتی است که باید به آن توجه کرد.

در برخی کشورها مهارت کافی استفاده از نرم افزارومدیریت آن برای پردازش داده ها فراهم شده است.

عوامل مانع ایجاد منافع تجارت الکترونیک برای کشورهای درحال توسعه عبارتند از:

عملیات تجاری نامناسب:مانند،شعبات محصولات کشاورزی در غنی ترین کشورهاوملت ها که تجارت محصولات را برای کشورهای در حال توسعه سخت تر می سازد و نمی توانددر بازارهای غربی نفوذ کنند.

شرایط عوامل،انتخاب محصول،انتخاب مؤسسات وشرکت ها در کشورهای در حال توسعه با کاهش توان رقابت پذیری در مقیاس جهانی وتوسعه تحقیقات بازاریابی،لذا تجارت الکترونیک دسترسی به بازار را فقط برای متقاضیان فراهم می کند.

فرصت های بوجود آمده توسط تجارت الکترونیک در دو روش ذکرشده،یکی شرکت های در کشورهای توسعه یافته را برای دسترسی به بازار بزرگتر در کشورهای در حال توسعه فراهم نمی سازد.

چالش های پیش روی تجارت اینترنتی:اگر چه تجارت اینترنتی با پتانسیل بالا همراه است ولی با چالش هایی روبه رو است.

فقدان یا کمبود زیربنای ارتباطات وفن آوری ومخابرات برای توسعه تجارت الکترونیکی

نیاز به چهارچوب قانونی در معاملات و دادوستد های اینترنتی است.(کد تجاری،رمز بازرگانی،حق مالکیت وامنیت).

ایجادچارچوب مالی صحیح ودرست(مالیات،گمرکات،پرداخت الکترونیکی)

دسترسی لجستکی وتدارکاتی بازار(دسترسی به مراکز تهیه وتوزیع،تدارکات اینترنتی وحمل ونقل دریائی وغیره.)

نتیجه گیری  

تجارت الکترونیکی برای محصولات کشاورزی در کشورهای درحال توسعه برای کشاورزان وشرکت های کشاورزی فرصت هایی را برای آنان در بازارجهانی فراهم می سازدتا محصولات خویش را با قیمت و درمکانی مناسب به فروش برسانند.باافزایش کاربرد تجارت الکترونیک واینترنت این عرصه درسطح جهانی درحال توسعه است.فوائد ومنافع آن عمدتاًمتوجه مشتریان است تا رقبای تجاری زیرا با خدمات سریع وارزان ومناسب برخودار می شوند.درکشورهای درحال توسعه برای توسعه تجارت الکترونیک پیشنهاد می شود که زیر ساخت های ارتباطات،مخابرات وفن آوری اطلاعات ودسترسی به مقررات وقوانین،تسهیلات مالی ،تدارکاتی وآموزش(بکارگیری کامپیوتر،نرم افزارهاوابزارجانبی کارکشاورزان وکارکنان شرکت های کشاورزی را ارتقاء دهند.

نوبسندگان:دکترنیونوذری(استادیاردانشکده کشاورزی،دانشگاه کشاورزی مهرشهر کرج،آزاد اسلامی)-دکتربیتا رحیمی بدر(مربی دانشکده کشاورزی،دانشگاه کشاورزی مهر شهرکرج،آزاد اسلامی)-هانیه سعیدائی(کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی)

منابع

اسفیدانی،محمد رحیم وهمکاران.(۱۳۸۹).کاربردهای تجارت الکترونیکی. ناشر: مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی.

پاندی،مکش- تواری دیپعلی،(۱۳۸۵).بازاریابی محصولات کشاورزی وروستائی (فرصت ها،چالش ها و راهکارهای تجاری). ترجمه:دکتر ناصر شاهنوشی-دکتر سیاوش دهقانیان-دکتر فرخ الدین قزلی،انتشارات:فردوسی مشهد شماره(۴۵۸)،۳۰۱،۳۵۶-۳۵۵٫

گفت وگو با مهندس شهرام فقیهی،کارشناس سامانه بازار محصولات کشاورزی ایران.

World Summit on the Information Society, Geneva 2003 – Tunis 2005, Plan of Action.availible at http://www.fao.org/rdd/doc/e-agriculture%2014-10-051.pdf

M. Mirdamadi, M. Soluki, A. Ghaforian, R. Mostakhdemi, Role of information and communication technologies for empowering rural women toward new millennium goals, in: Proceedings of 1st Conference of Sustainable Rural Development and Management, Ahvaz, Iran, 2008.availible at http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5064317

Laura Männistö۱Asia and the Future of the World Economic System, 18 March 1999, London. Available at http://www.eprints .qut.edu.au/2778/1/2778.pdf

.Ahasanul Haque and Ali Khatibi (2007). The Impact of internet marketing on customer satisfaction in Malaysia.

International Islamic University.available at http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/20523/1/sp01eh01.pdf

Castleman, T & Cavill, M (2001)“Voices of Experience: Developing Export Capability Through eCommerce in Australian SMEs” Management Information Systems Working Paper, Deakin University.available. http://www.ruraleship. .org/content/cr_2/2_000288.pdf

.http://www.cacci.org.tw/Journal/2006%20Vol%201/SMEs%20in%20Bangladesh.pdf

(برگرفته از:www.ebtekarco.com)

اف اس پی مارکت

تاریخ ارسال : جمعه ۱۹ تی‍ ۹۴

منبع : http://article.fspmarket.com/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه