لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

الزامات اخلاقي از ديدگاه آيت‌الله مصباح

مذهبی بازدید 625

الزامات اخلاقي از ديدگاه آيت‌الله مصباح

الزامات اخلاقي از ديدگاه آيت‌الله مصباح

الزامات اخلاقي در جايي به كار مي رود كه افعال اختياري ما موضوع احكام اخلاقي هستند. مفاهيم الزامي يا به عبارتي «بايدها و نبايدها»، از نظر آيت الله مصباح جزء مفاهيم فلسفي بوده و بيانگر رابطة واقعي و ضروري بين فعل اختياري انسان و نتايج مترتب بر آن مي باشند، نه فاعل و فعل، و اين ضرورت از نوع ضرورت بالقياس الي الغير است.

منبع : adyannews.com

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه