لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

تحليلي بر صفت «هلوعيت» در انسان

مذهبی بازدید 4394

تحليلي بر صفت «هلوعيت» در انسان

تحليلي بر صفت «هلوعيت» در انسان

نظام هستي و انسان از منظر قرآن به «احسن» تعبير شده است. با اين وصف ما با مفاهيمي چون «هلوعيت» انسان در آموزه‌هاي قرآني مواجهيم. حرص‌ورزي و جزع، معناي هلوع بودن اوست. «هلع» اين است که وقتي انسان به فقر مي‌رسد، بي‌تابي و وقتي به بي‌نيازي رسيد، از ديگران منع مي‌کند. در نکوهش يا ستايش هلوعيت، ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه شده است.

تاریخ ارسال : سه شنبه ۶ مر ۹۴

منبع : http://adyannews.com/fa/news/75899/تحليلي-بر-صفت-هلوعيت-در-انسان

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه