لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

كرامت انسان در حكمت متعاليه

مذهبی بازدید 2995

كرامت انسان در حكمت متعاليه

كرامت انسان در حكمت متعاليه

در حکمت و فلسفة الهي، انسان، صاحب کرامت است. در نگاه به مسألة کرامت انسان از زاوية حکمت الهي و به‌طور خاص، حکمت صدرايي و در راستاي تبيين مباني و اصول فلسفي و لوازم مبتني بر آن اصول، بايد گفت که کرامت، امري حقيقي و وجودي است، نه اعتباري و چون وجود، امري تشکيکي است، پس کرامت نيز امري ذومراتب و تشکيکي مي‌باشد. بر اين اساس، انسان ذاتاً داراي کرامت است؛ يعني کرامت، لازمه ی فطرت انساني و در نظام تکوين، ثابت، استوار و غير قابل تبديل است.

تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۷ خر ۹۴

منبع : http://adyannews.com/fa/news/75335/كرامت-انسان-در-حكمت-متعاليه

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه