لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

سیاهچاله های پدید آورنده ی امواج گرانشی ممکن است داخل یک ستاره ی سنگین ادغام شده باشند.

نجوم بازدید 2224

سیاهچاله های پدید آورنده ی امواج گرانشی ممکن است داخل یک ستاره ی سنگین ادغام شده باشند.

سیاهچاله های پدید آورنده ی امواج گرانشی ممکن است داخل یک ستاره ی سنگین ادغام شده باشند.

تقریبا یک هفته است که از کشف اولین امواج گرانشی حاصل از ادغام سیاهچاله ها میگذرد اما داستان های جالب دیگری به سرعت به ماجرا اضافه میشوند. ما خبر ماموریت های جدید و شکار نورهای مرئی حاصل از این ادغام سیاهچاله ای را شنیده ایم اما اکنون بخش بسیار جالبی از این تحقیقات به نظر میرسد که با منبع ادغام سیاهچاله ها در ارتباط باشد. طبق گزارش های New Scientist به دنبال کشف امواج گرانشی توسط سیستم LIGO دانشمندان با استفاده از تلسکوپ های فضایی اشعه گاما Fermi ناسا جرقه ای از پرتوهای گاما را به مدت 0,4 ثانیه پس از دریافت سیگنال های ادغام مشاهده کردند. احتمال اینکه این دو سیگنال ها یک تصادف و بی ربط به موضوع باشد 0.0022 درصد است. این به چه معناست؟ خب ، طبق نظر منجمی به اسم Avi Loeb از دانشگاه هاروارد این ادغام به تنهایی نمیتواند باعث ایجاد پرتوهای گاما شود در عوض او بیان میکند که این ۲ سیاهچاله در واقع در داخل یک ستاره ی سنگین بوده اند. ستاره ای که صدها برابر پرجرم تر و سنگین تر از خورشید است. به دنبال این ادغام ستاره از هم میپاشد و این سیگنال های قدرتمند امواج گاما را تولید میکند. ما میدانیم که ستارگان سنگین پس از فروپاشی میتوانند سیاهچاله های منفرد را تشکیل دهند اما Leob عقیده دارد که یک ستاره ی چرخان پر سرعت میتواند هسته ی خود را به شکل یک دمبل درآورد و این هسته را به دو قسمت تقسیم میکند که هر کدام میتوانند سیاهچاله ها را تشکیل دهند. او در بیانیه خود مینویسد : ” من نشان میدهم که این دو سیگنال ممکن است به این ادغام مربوط باشند اگر سیاهچاله های دوتایی تشخیص داده شده توسط LIGO از ۲ توده ی دمبلی شکل منشا گرفته باشند که پس از فروپاشی یک ستاره چرخان سنگین ایجاد شده اند.” در حال حاضر این ادعا در حد یک تئوری است. در واقع یک سفینه اشعه ی گاما اروپایی به نام INTEGRAL نتوانست تشخیص نوری Fermi را انجام دهد و شاید به این معنی باشد که سیگنال ها واقعی نبوده اند. اما اگر واقعی باشند به این معنی است که سیاهچاله های در حال ادغام بایستی توسط مقادیر زیادی از ماده احاطه شده باشند که امواج گاما را تولید کنند و به نظر میرسد قرار گرفتن تو سیاهچاله در هسته ی ستاره ی سنگین تنها یکی از راه های توضیح این پدیده باشد. واقعیت هرچه باشد شکفت انگیز است که تحقیقات زیادی از این تشخیص تنها ۷ میلی ثانیه ای انجام شود و این که علم چه کارهایی میتواند انجام دهد زمانی که تشخیص های بیشتری انجام گیرد. ترجمه از  : آیدا صفری منبع : iflescience.com وب سایت نجوم ایران

تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۶ اس‍ ۹۴

منبع : http://www.iranastro.ir/fa/?p=7080

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه